Historik

1962

Föreningar i Porjus hjälps åt att skaffa fram material till en film om Porjus.
Porjus Arkivkommitté bildas.

1965

Logotypen ”Rallargubben” skapad av P-O Betzen börjar att användas.

1972

Första utställningen – Porjus Expo. Utställningen var på Medborgarhuset Sarek.

1979

Porjus Arkivkommitté tilldelas Jokkmokks Kommuns kulturpris.

1982

Porjus Expo blir en fast utställning i Porjus Gamla kraftstation.
Föreningen får egna utställnings- och arkivlokaler.
Boken om Porjus utkommer.

1986

Porjus Gamla Kraftstation förklaras som byggnadsmärke av riksintresse.

1987

Boken om Suorva utkommer.

1993

Stigen till Lancastern och rastplats i ordningställs. Sevärdhet.

1994

Rallarstigen Gällivare – Porjus rustas och återinvigs. Sevärdhet
Staffan Hansson, Luleå Tekniska Universitet, doktorerar på Porjus En vision för industriell utveckling i övre Norrland.

1995

Boken om Harsprånget utkommer.
Porjusbergets strövområde med bl.a. Porjustallen och gruvhålen  iordningsställs och invigs. Sevärdhet.

1996

Området kring Harsprångsfallet restaureras.

1997

Harsprångets samhälle röjs och gatuskyltar sätts upp.
Kulturstigen i Porjus samhälle anläggs.

1998

Filmen Rekordmagasinet - Suorva 75 år spelas in och har premiär detta år.

1999

Minnessten över förolyckade vid kraftstationsbyggen i Luleälven avtäcks.

2000

Porjusgårdens område rustas upp.

2001

Porjus Expo trettio år.
Porjus Skola nittio år.
Broschyren "Välkommen till Porjus" utkommer.
Ny version av Rallarrim från Porjus utkommer på CD.

2002

Komplettering av spång till Lancastern utfördes.

2003

Boken ”Porjus den flygande byn” utkommer.

2005

Minneslunden i Harsprånget flyttas av Vattenfall till en plats vid stigen som leder ner till Harsprångsfallet.

2007

Arkivkommittén har iordningställt ny översiktstavla för Porjus med omnejd. Den är uppsatt i Laponiahuset.

2008

En ny skylt vid Rallarkojorna om Rallarstigen har färdigställts.

2009

Porjus fyller 100 år.
Porjus Arkivkommitté tilldelas utmärkelsen årets industriminne 2009.
Fågeltornet i Luspebryggan invigs

2010

Porjus Gamla Kraftverk har övergått från byggnadsminnesmärke till byggnadsminne.

2011

Arkivkommittén ansvarar för driften av Biblioteket.

2013

En av lägenheterna i 48 mans baracken är upprustad till 1912 års nivå.
En ny skylt till Harsprångsfallet sätts upp.

2015

En ny folder "Sevärdheter i Porjus" har utkommit.

2016

Arkivkommittén har medverkat i boken "Eldsjälar 100 år med Hembygdsrörelsen", ett porträtt av Hans Eklund finns med i boken.

2018

Scoutstugan rivs, ett vindskydd sätts upp.