Böcker

Porjus- pionjärverket i ödemarken

Mellan 1910 och 1915 byggdes en vattenkraftstation i Porjus. Under bitande lappländska snålvintrar och med oändlig bild av boken möda slet men fram en järnväg genom fem väglösa ödemarksmil.

Ett helt nytt samhälle timrades och spikades upp.
Samtidigt byggdes en vattenkraftstation av ovanlig och delvis oprövad konstruktion. Allt detta utfördes med ett minimum av maskiner och maximum av mänsklig muskelkraft.

Det var ett av de hårdaste anläggnings-jobben i Sverige – ett bondeland som genom att omvandla de dånande vatten-fallen till sprakande elektricitet nu var på väg att skapa en grundläggande förutsättning för industrins utveckling och välfärdsamhällets framväxt.

I svensk vattenkrafthistoria har Porjusverket blivit Pionjärverket i ödemarken. Den här boken vill försöka ge några av anledningarna till den beteckningen.

Författare Nils Forsgren
Pris: 150 kr.

Suorva
Dammbygget i vildmarken

Ett de svåraste arbetena i svensk vattenkrafthistoria utförde 1919-1923 när regleringsdammen i Suorva byggdes. Enligtvattenrallarna själva byggdes den med ” snus, fläsk och svordomar”.

Allt material transporterades elva väglösa mil med hästar, båtar och mänskligt slit. Medan ett arbetarsamhälle timrades upp bodde man i tält och jordkojor. Snö, stormar och svaga isar försvårade arbetet och under vissa perioder var man mer eller mindre isolerade.

För att hålla kontakten med omvärlden utnyttjades något så ovanligt som en radiotelegrafstation och från Suorva utgick världens nordligaste och en av flyghistoriens första reguljära flyglinjer.

Med många bilder som aldrig publicerats tidigare redovisats det ovanliga anläggararbetet liksom samtidens syn på intrång i vildmarken som nu gjordes för att utvinna Sveriges vita kol, det som skulle ge energi till det blivande välfärdssamhället.

Författare Nils Forsgren
Pris: 150 kr.

Harsprånget
Storverket som aldrig höll på att bli av

Harsprånget, Sveriges största vattenkraftverk, har en lång och vindlande tillkomsthistoria.

Redan i början av 1900-talet fanns förslag om att anlägga både ett kraftverk och en industri i Harsprånget.

Först 1945-52 byggdes det kraftverk som skulle slå alla rekord när det gällde storlek och effektivitet och i en hundramila kraftledning leverera el till folkhemsbygget.

I Harsprånget uppfördes samtidigt ett modernt samhälle för vattenrallarna och deras familjer – rekordstort det också.

Idag finns ingenting kvar av den märkliga ”staden kring fallet”.

I boken skildras hur kraftverket kom till liksom arbetet och livet i Harsprånget. Många av bilderna har aldrig tidigare publicerats.

Författare Nils Forsgren
Pris: 150 kr.

Porjus den flygande byn

Så startade fjällflyget.
Vi berättar historien om fjällflyget i den lappländska fjällvärlden med Porjus som bas.

Redan 1920 startade linjeflygandet mellan Porjus och Suorva. En av de allra första flyglinjerna i världen.

Denna bok berättar om de efterföljande generationerna av fjällflygare som utövat och utövar sin gärning i Porjus.

Åttio års flygverksamhet med en mängd olika företag, flygare och servicepersonal med samma ort som utgångspunkt är förmodligen i sig ett rekord.

Teknikutvecklingen inom flyget har varit fantastisk under denna långa tidsperiod och fortsätter med nya innovationer i det företag som nu är verksam på orten.

I denna bok ges du tillfälle att följa pionjärer, veteraner och nutidens flygare i deras berättelser om flygarlivet i den lappländska fjällvärlden.
Pris: 260 kr
.

Minnen om hårdföra män

Ryk-in, Sjörövarn, Kalle Ben hör hemma i denna mustiga och livfulla skildring av en rad vattenrallare, som på 10- och 20- talen arbetade i Suorva och Porjus.

Författare: Harald Bengtsson
Pris: 30 kr.

Minnen från Suorva

Nils Santesson, som tecknat ned minnena från Suorva i denna bok, var en ung ingenjör från Karlshamn. I Suorva fick han möta en lång rad unika anläggare, ”befäl” av olika grader och arbetare.

Författare: Nils Santesson
Pris: 30 kr

Inte är man onöjd
Om livet som vattenrallare

Boken bygger på intervjuer med de människor som var med, när elkraftens framväxt genom Sverige steg för steg underlättade bild vardagsslitet.

Författare: Annika Wallis och Anna Ernius Ferraz
Pris: 200 kr

Rallarrim från Porjus med CD

Visorna är en blandning av nostalgi och återblickar, av sin tids omstörtande tankar och veklagan, men de innehåller också en framtidstro och en stolthet och ett medvetande om det pionjärarbete som man var delaktig i.

Pris: 150 kr

Rallarvisor

Visorna i denna bok, är skrivna av kända och okända författare i Porjus. Huvuddelen av visorna är från tiden 1910-1913 och utgjorde en del av arbets- och nöjeslivet.

Pris: 30 kr

Affisch ”Porjusgubben”

Pris: 30 kr.

Vykort

Pris litet: 5 kr
Pris stort: 10 kr

T-Shirt med ”Porjusgubben”

Finns i storlekarna S, M, L och XL

Pris: 100 kr
                                           

 

Vill du beställa så kan du göra det via Email: order@porjusarkivkommitte.se