Småskrifter

Porjus Arkivkommitté har nu 152 st Småskrifter. De är skrivna av Porjusbor eller människor som haft anknytning till Porjus. Pris: 50 kr/st.

Nr

Titel

Innehåll

Författare

Årtal

1

När seklet var ungt

Porjus historia,1910

Granlund Waldemar

1990

2

Ett stycke svensk odlings-historia

Tidningsartikel,1917

Hellberg Eira

1990

3

Resebrev från Porjus

Porjus historia,1920

Melander Erik

1990

4

Porjus

Porjus historia,1922

Bengtsson Arvid

1990

5

Porjus minnen

Porjus historia,1955

Ullenius Hjalmar

1990

6

Om livets äventyr

Porjus historia,1958

Ekelund Rudolf

1990

7

Pionjärverket Porjus

Examensarbete,1964

Forsgren Nils

1990

8

Porjus kraftverk

Examensarbete,1965

Jonsson Ulla

1990

9

Porjus glimtar

Porjus historia,1975

Wikström Lester

1990

10

Porjus rapport 1910-1914

Utredning,1978

Sjögård Göran

1990

11

Suorva rapport 1919-1923

Utredning,1978

Nilsson Urban

1990

12

Minnen

Porjus historia,1980

Jonsson Elin

1990

13

Kvinnors sysselsättning

Utredning,1980

Johanson Leif

1990

14

Granholm Axel

Porjus historia,1981

Eklund Hans

1990

15

Luleälvens klara kalla vågor

Examensarbete,1983

Stenman Inger

1990

16

Föreningsliv i Porjus

Porjus historia,1983

Eklund Hans

1990

17

Porjus nybygge

Porjus historia,1983

Eklund Hans

1990

18

Porjus cafeér

Porjus historia,1983

Eklund Hans

1990

19

Stora sjöfallet

Utredning,1984

Rantatalo Margareta, Wännström Britta

1990

20

Porjus industrier

Utredning,1985

Strand Hans Urban

1990

21

Minnen

Porjus historia,1986

Andersson Hulda

1990

22

Porjus 75 år

Porjus historia,1986

Porjus Arkivkomm.

1990

23

En vattenrallares öden

Memoarer,1986

Bäckman Folke

1990

24

Porjus en ödemarkssaga

Radioprogram,1989

Groth Östen

1990

25

Befolkningsutveckling i Jokkmokk

Examensarbete,1989

Holmbom Roger, Kohlemainen Maj-Britt

1990

26

Porjusgubben och Porjus historia

Examensarbete,1989

Suorra Nikka

1990

27

Befolkningsutveckling och dess näringsliv i Porjus

Examensarbete,1989

Blind Britt-Inger, Sandberg Olle

1990

28

Guds hand

Porjus historia,1989

Porjus Arkivkomm.

1992

29

Porjus kvinnor

Examensarbete,1989

Engfors Britt-Marie, Öhnbäck Gerd

1992

30

När vi höjde Suorva dammen

Porjus historia,1938

Nordstrand Tor

1992

31

Sjuksyster Anette Pålsson

Porjus historia,1980

Nordstrand Tor

1990

32

Samernas rättsliga ställning vid de tre första Suorvaregleringarna

Examensarbete,1988

Nutti Hanes Gertrud

1992

33

Porjus pionjärverket

Examensarbete,1990

Wallbing Tomas

1992

34

Flygrouten Porjus-Suorva

Porjus historia,1991

Bergström Inge

1992

35

Porjus skola

Porjus historia,1992

Wallbing Britt Marie

1992

36

Erik Josephsson och Olga Lanner

Porjus historia,1999

Berglund Yvonne

1999

37

Tal och löften i Porjus

Porjus historia,1992

Eklund Hans

1992

38

Historien om von Rosens stuga

Sjöfallshistoria,1993

Johansson Nils, Nordholm Stefan

1992

39

Porjus skola

Porjus historia,1991

Lindfors Asta

1992

40

Monumentet kraft

Porjus historia,1988

Broschyr, historik

1992

41

Gamla bekanta Porjusbor

Porjus historia,1990

Nordstrand Tor, Tullnär Elise

1993

42

Vår tid i Porjus

Porjus historia,1993

Carlsson Birgit

1993

43

Kraftverkssamhället Porjus

Examensarbete,1992

Wirsenius Patrik

1993

44

Porjus

Examensarbete,1992

Frisk Erika

1993

45

En fjällfärd 1921

Suorva historia,1921

Thelin Arthur

1993

46

Harpisbladet

Tidning,1946

Ångman Nils-Erik

1993

47

Porjus Kraftstation

Examensarbete,1992

Gustavsson Ögren Evalott

1993

48

Porjus Kooperativa 70 år

Porjus historia,1986

Nordstrand Tor

1993

49

Harsprångs- och Suorvaminnen

Historik,1993

Erixon Göran

1994

50

Kampen om tillvaron

Porjus historia,1974

Johansson Tage

1995

51

Turist- och Rallarstigen

Porjus historia,1994

Larsson Berta. Eklund Hans

1995

52

Porjus Kraftverkssamhälle

Bevarandeplan,1994

Viklund Lilianne, Lundin Segerlund Kerstin

1995

53

Porjus Gamla kraftstation

Bevarandeplan,1995

Törnblom M, S-O Hjorth

1995

54

En Brasilien emigrant berättar

Historik,1992

Lundström Ester

1995

55

Lag och ordning i Porjus

Porjus historia,1996

Eklund Hans

1996

56

Historien om ett hus

Porjus historia,1996

Eklund Hans

1996

57

Min tid vid Luleälven

Luleälvs historia,1996

Lövmark Gustav

1996

58

Arbetets förbannelse - Arbetets välsignelse

Föredrag,1912

Dahlström Kata

1997