Småskrifter

Porjus Arkivkommitté har nu 152 st Småskrifter. De är skrivna av Porjusbor eller människor som haft anknytning till Porjus. Pris: 50 kr/st.

Nr

Titel

Innehåll

Författare

Årtal

1

När seklet var ungt

Porjus historia,1910

Granlund Waldemar

1990

2

Ett stycke svensk odlings-historia

Tidningsartikel,1917

Hellberg Eira

1990

3

Resebrev från Porjus

Porjus historia,1920

Melander Erik

1990

4

Porjus

Porjus historia,1922

Bengtsson Arvid

1990

5

Porjus minnen

Porjus historia,1955

Ullenius Hjalmar

1990

6

Om livets äventyr

Porjus historia,1958

Ekelund Rudolf

1990

7

Pionjärverket Porjus

Examensarbete,1964

Forsgren Nils

1990

8

Porjus kraftverk

Examensarbete,1965

Jonsson Ulla

1990

9

Porjus glimtar

Porjus historia,1975

Wikström Lester

1990

10

Porjus rapport 1910-1914

Utredning,1978

Sjögård Göran

1990

11

Suorva rapport 1919-1923

Utredning,1978

Nilsson Urban

1990

12

Minnen

Porjus historia,1980

Jonsson Elin

1990

13

Kvinnors sysselsättning

Utredning,1980

Johanson Leif

1990

14

Granholm Axel

Porjus historia,1981

Eklund Hans

1990

15

Luleälvens klara kalla vågor

Examensarbete,1983

Stenman Inger

1990

16

Föreningsliv i Porjus

Porjus historia,1983

Eklund Hans

1990

17

Porjus nybygge

Porjus historia,1983

Eklund Hans

1990

18

Porjus cafeér

Porjus historia,1983

Eklund Hans

1990

19

Stora sjöfallet

Utredning,1984

Rantatalo Margareta, Wännström Britta

1990

20

Porjus industrier

Utredning,1985

Strand Hans Urban

1990

21

Minnen

Porjus historia,1986

Andersson Hulda

1990

22

Porjus 75 år

Porjus historia,1986

Porjus Arkivkomm.

1990

23

En vattenrallares öden

Memoarer,1986

Bäckman Folke

1990

24

Porjus en ödemarkssaga

Radioprogram,1989

Groth Östen

1990

25

Befolkningsutveckling i Jokkmokk

Examensarbete,1989

Holmbom Roger, Kohlemainen Maj-Britt

1990

26

Porjusgubben och Porjus historia

Examensarbete,1989

Suorra Nikka

1990

27

Befolkningsutveckling och dess näringsliv i Porjus

Examensarbete,1989

Blind Britt-Inger, Sandberg Olle

1990

28

Guds hand

Porjus historia,1989

Porjus Arkivkomm.

1992

29

Porjus kvinnor

Examensarbete,1989

Engfors Britt-Marie, Öhnbäck Gerd

1992

30

När vi höjde Suorva dammen

Porjus historia,1938

Nordstrand Tor

1992

31

Sjuksyster Anette Pålsson

Porjus historia,1980

Nordstrand Tor

1990

32

Samernas rättsliga ställning vid de tre första Suorvaregleringarna

Examensarbete,1988

Nutti Hanes Gertrud

1992

33

Porjus pionjärverket

Examensarbete,1990

Wallbing Tomas

1992

34

Flygrouten Porjus-Suorva

Porjus historia,1991

Bergström Inge

1992

35

Porjus skola

Porjus historia,1992

Wallbing Britt Marie

1992

36

Erik Josephsson och Olga Lanner

Porjus historia,1999

Berglund Yvonne

1999

37

Tal och löften i Porjus

Porjus historia,1992

Eklund Hans

1992

38

Historien om von Rosens stuga

Sjöfallshistoria,1993

Johansson Nils, Nordholm Stefan

1992

39

Porjus skola

Porjus historia,1991

Lindfors Asta

1992

40

Monumentet kraft

Porjus historia,1988

Broschyr, historik

1992

41

Gamla bekanta Porjusbor

Porjus historia,1990

Nordstrand Tor, Tullnär Elise

1993

42

Vår tid i Porjus

Porjus historia,1993

Carlsson Birgit

1993

43

Kraftverkssamhället Porjus

Examensarbete,1992

Wirsenius Patrik

1993

44

Porjus

Examensarbete,1992

Frisk Erika

1993

45

En fjällfärd 1921

Suorva historia,1921

Thelin Arthur

1993

46

Harpisbladet

Tidning,1946

Ångman Nils-Erik

1993

47

Porjus Kraftstation

Examensarbete,1992

Gustavsson Ögren Evalott

1993

48

Porjus Kooperativa 70 år

Porjus historia,1986

Nordstrand Tor

1993

49

Harsprångs- och Suorvaminnen

Historik,1993

Erixon Göran

1994

50

Kampen om tillvaron

Porjus historia,1974

Johansson Tage

1995

51

Turist- och Rallarstigen

Porjus historia,1994

Larsson Berta. Eklund Hans

1995

52

Porjus Kraftverkssamhälle

Bevarandeplan,1994

Viklund Lilianne, Lundin Segerlund Kerstin

1995

53

Porjus Gamla kraftstation

Bevarandeplan,1995

Törnblom M, S-O Hjorth

1995

54

En Brasilien emigrant berättar

Historik,1992

Lundström Ester

1995

55

Lag och ordning i Porjus

Porjus historia,1996

Eklund Hans

1996

56

Historien om ett hus

Porjus historia,1996

Eklund Hans

1996

57

Min tid vid Luleälven

Luleälvs historia,1996

Lövmark Gustav

1996

58

Arbetets förbannelse - Arbetets välsignelse

Föredrag,1912

Dahlström Kata

1997

65

Sjön Langas efter vatten-kraftsutbyggnad

Undersökning,1997

Jannok Ylva, Herrlin Åsa, Tjikkom-Johansson Astrid, Spik-Skum Katarina

1998

66

Minen från Porjus 1943-48

Porjus historia,1991

Linder Olle

1998

67

Porjus

Porjus historia,1997

Östberg Krasniqi Malin

1998

68

Porjus historia

Historik,1998

Pehrsson Lars G

1998

69

Liggabygget 1961 -1954

Anteckningar,1998

Erixon Göran

1998

72

Mitt arbete som hydrolog

Porjus historia,1998

Alwin Åke

1998

73

Det var på den tiden

Porjus historia,1997

Sandström Thure

1998

74

Porjus Den flygande byn

Flygrevy,1996

1998

75

Bevingade ord

Historik,1988

Eklund Hans

1998

76

Porjus smältverk 1917-1958

Porjus historia,1999

Hansson Staffan

1999

77

Lancastern

Porjus sevärdheter,1999

Eklund Hans, Kuorak Hans, Porjus Arkivkommitté

1999

78

Ludvig Wästfelt

Examensarbete,1983

Böge Carsten

1999

79

Linas café

Porjus historia,1999

Eklund Hans

1999

80

Stora Sjöfallet

Examensarbete,1999

Österberg Anders

1999

81

Gräv där du står

ABF Studiecirkel,1978

Malmbergets pensionärsförening

1999

82

Anläggarkvinnor

Examensarbete,1998

Österberg Anders

1999

83

Vattenfalls järnväg

Vattenfalls historia,1999

Olsson Gunnar

1999

84

Vattenfallare

Porjus historia,1997

Wallis Annika

1999

85

Flyttfågelinventering

Utvärdering,1999

Tyrén Håkan

1999

86

Porjus Lucia och julgranar

Porjus historia,1999

Eklund Hans

1999

87

Kvinnors liv och arbete i Porjus och Harsprånget 1910 – 1950

Examensarbete,1999

österberg Anders

1999

88

Expedition Norrbotten 26-27/5 1998

Projektarbete,1998

Bergvall Linda, Hagerman Patrik, Granberg Sara

2000

89

Vår tid i Harsprånget

Harsprånget historia,1999

Olika författare

2000

90

Sarekmagnesiten

Examensarbete,1992

K-G Andersson

2000

91

Laponia

Dokumentation,2000

Gällivare & Jokkmokks Kommun

2000

92

Svenska Industriminnen

Dokumentation,1999

Riksantikvarieämb.

2000

93

Norrbottens industriarv

Program,2000

Lena Lagerstam

2000

94

Porjusvisor

Vishäften,2000

Porjus Arkivkommitté

2000

95

Ålloluokta-Luspenprojektet

Intervjuer,1995

Titti Bergman

2001

96

Skärvor

Bokmanuskript,2001

Henny Lindgren

2001

97

Min tid i Harsprånget

Harsprångsminnen,2001

Roger Ingemalm

2001

98

Befolkningsutveckling i Porjus

Historik,2001

Hans Eklund

2001

99

Luspebryggan en flyttfågellokal

Utvärdering,1996

Håkan Tyrén

2007

100

Driftchefer i Porjus 1914-1999

Historik,1989-2003

Hans Eklund

2003

101

Vargrännarloppet i Porjus

Historik,2002

Hans Eklund

2002

102

Beda konstruerad och byggd i Harsprånget

Historik,2002

Jan-Erik Sjödin

2002

103

Maria Juni Porjus

Historik,2002

Hans Eklund

2002

104

Svenska Industriminnen

Redovisning,2001

Helena Westin

2002

105

Posten i Porjus

Historik,2002

Hans Eklund

2002

106

Kulturfabrikens produktions linjer

Projektarbete,2001

Karin Gustavsson

2002

107

Porjus Kyrkohistoria

Historik,2001

Hans Eklund

2002

108

Fornvårdsprogrammet i Norrbottens Län

Projektarbete,2000

Olof Östlund

2002

110

Renen Jansson

Harsprångsminnen,2002

Jan-Erik Sjödin

2002

111

Abborrträsk

Inventering,2001

Karl Isaksson

2002

112

Fallens Dag

Öppningsanförande,2002

Lena Lagerstam

2002

113

Vi växte upp i Stockbäcken

Biografi,2002

Göran Erixon, Mary Rönnbäck

2002

114

Flyttfågelinventering

Utvärdering,2002

Håkan Tyrén

2002

115

Uppsök. verksamhet bl. äldre

Projekt,2002

Evy Svanberg

2002

116

Brevet till Statsminister Olof Palme

Historik,1970

Tor Nordstrand

2002

117

Porjus Kraftverkssamhälle

Bevarandeplan,2002

Lena Lagerstam

2002

118

Flyktingtrafiken 1940-1945

Uppsats,2002

Karin Karkiainen

2003

119

Norrb.Teknolog.Megasystem

Dokumentation,2001

Läns.Norrbotten

2003

120

Min tid vid SJ - Porjus

Historik,2003

Kurt Hedberg

2003

121

Tillbaka till Easy Elsie

Berättelse,2002

John Bryggman

2003

122

Porjustallen

Historik,1988

Hans Eklund

2003

124

Ivar Hedenblad Driftchef i Porjus 1929-1935

Biografi,2003

Henrik Hedenblad

2003

125

Historik Porjus Arkivkommitté

Historik,1972-2002

Hans Eklund

2003

126

48 Mans Barackerna

Historik,2004

Hans Eklund

2004

127

Kronsågen Porjus Revir

Historik,2004

Hans Eklund

1984

128

En färd till Harsprånget

Turistminne,1889-1890

Porjus Arkivkommitté

2004

129

Provisoriskan

Historik,2004

Hans Eklund

2004

130

Obelisken

Historik,2004

Hans Eklund

2004

131

Inlandsbanan

Historik,2003

Riksantikvarieämb.

2004

132

Till minne av Stora Sjöfallet

Historik,1975

Tore Abrahamsson

2004

133

Porjus / Hans Eklund

Intervju-historik,2002

Eva Kruk

2006

134

Flyttfågelinventering

Utvärdering,2007

Håkan Tyrén

2007

135

Porjus gamla kraftstation

Historik,2007

Anna Elmén Berg

2007

138

Robert Holmén

Historik

Marie Lindecrantz

2008

139

Hilding Wikberg

Historik,1921-1924

Hilding Wikberg

2009

142

Amalia och Lars Anton Eriksson 1800-1900 tal

Historik, 2006

Curt Erixon

2011

143

Fyrvaktarens barn 1800-1900 tal

Historik, 2013

Bengt Gullbing

2013

144

Malmbergets Rundradiostation 1927-1972

Historik, 2012

Bob Jacobsson, Bengt Lundberg

2013

145

Nordlig Radiohistoria

Historik

Bob Jacobsson, Bengt Lundberg

2013

146

Annette Pålsson 1800-1900tal

Brev, folkbokf.uppgifter

Lennart Thuvesson

2013

149

Edla Karlgren, Saltoluokta

Historik, 1912-1914

Georg Fabricius

2016

150

Fiskflyg

Historik, 1942-2017

Minette Eriksson

2019

151

Ida Wilhelmina Kyrö Wälimaa

Historik, 1888-1980

Elisabeth Isaksson

2019

152

Suorva och STF:s Turiststation

Historik

Thomas Belius

2019

153

Fartyg i Lappland

Sjöfallsleden

Lars-Göran Öman

2022