Välkommen till Porjus Arkivkommitté

Vi samlar och dokumenterar Porjus samhälles och vattenkraftens historia i Luleälven. Vi dokumenterar även vad som händer i dagens samhälle. Vårt arkiv är beläget i Porjus gamla kraftstation. I arkivet finns bl.a. fotografier, filmer, konstverk, kartor, böcker, bandinspelningar av Porjusbor och ”småskrifter”.

Email: order@porjusarkivkommitte.se